Profesionální prodej masožravých rostlin

Masožravé rostliny
Stanislava Srbová

IČO: 758 99 469

Horákov 156
664 04 Mokrá-Horákov
Czech Republic

telefon: 776 562 502
email: info@sarracenia.cz

web:    w w w . m a s o z r a v e r o s t l i n y . c z

Vítejte na stránkách nového zahradnictví zaměřeného na masožravé rostliny. Kromě širokého maloobchodního sortimentu pro pěstitele, který nabízíme (zde...) se zabýváme i středně velkými a velkými dodávkami vybraného sortimentu druhů a kultivarů masožravých rostlin. Pěstování masožravých rostlin se věnují od roku 1988 již dvě generace rodiny Srbových. Dlouhodobý zájem o naše výpěstky nás motivoval a umožnil nám vybudování nového provozu v Horákově (10 km od Brna vč. spojení MHD), díky kterému budeme schopni nabídnout ještě kvalitnější rostliny za ceny stejné, nebo nižší než byli naši zákazníci doposud zvyklí.

       Specializujeme se zejména na rozmnožování základních druhů masožravých rostlin, které je možné pěstovat v bytových podmínkách, jsou zajímavé a z těchto důvodů mnoha zákazníky žádané. Takovými rostlinami jsou zejména různé druhy rosnatek (Drosera), mucholapka podivná (Dionaea muscipula) a nejrůznější formy špirlic (Sarracenia). Takový sortiment můžeme včetně dovozu nabídnout květinářstvím v Praze nebo Brně, kam pravidelně dojíždíme. Rostliny do jednotlivých obchodů dodáváme ve velmi vysoké zdravotní i estetické kvalitě. Několikaletá zkušenost ukázala jako výhodnější dodávat průběžně menší dávky rostlin a doplňovat zboží podle aktuální poptávky. Prodejci tak minimalizujeme ztráty a kupující získávají rostliny bez dlouhého skladování v obchodech ke spokojenosti všech. V případě, že Váš obchod navštíví specializovaný zájemce o masožravé rostliny, vynasnažíme se vyřídit i mimořádnou objednávku vzácných a špatně dostupných druhů. Seznam sbírkových druhů je k nahlédnutí zde…

       

        Výhody našich rostlin v porovnání s dodávkami zahraničních rostlin z distribučních sítí:
       · lepší estetická kvalita (čisté bílé květináče oproti cihlově hnědým, zašpiněným atd.)
       · cena stejná, nebo nižší
       · ke každé rostlině česky psaný návod na pěstování
       · rostliny v lepší kondici (zákazník je spokojen a přijde si znovu koupit další druh)
       · v případě špirlic a mucholapek výrazně barevnější kultivary

Ukázky námi dodávaných rostlin

               
Ukázka běžně dodávaného sortimentu
       
Různé kultivary mucholapky podivné
(Dionaea muscipula)
       
Ukázka dodávaných špirlic (Sarracenia)
               
Drosera coccicaulis
       
Rosnatka kapská (Drosera capensis)
        Australské trpasličí rosnatky (Drosera spp.)

       Vstříc vycházíme též větším, či menším zahradnictvím se zájmem o sadbu masožravých rostlin za účelem jejich dopěstování a dalšího prodeje. Středně velké objednávky (stovky rostlin) uspokojíme většinou okamžitě, větší objednávky (tisíce) je možné vyřídit po několikaměsíční předchozí domluvě. Velkoodběratelům samozřejmě poskytujeme velmi výrazné slevy odrážející množství odebraných rostlin. Dá se říci, že cena se řídí dohodou. Přestože máme možnost využívat laboratorní techniky in-vitro, množíme masožravé rostlině výhradně klasickými metodami (semena, řízky). Námi produkované rostliny tedy nejsou nijak chemicky ani hormonálně ošetřené, což další pěstování usnadňuje. Velmi intenzivně se též věnujeme šlechtění s využitím klasických šlechtitelských a genetických postupů. Estetická kvalita námi vyšlechtěných hybridů špirlic je nediskutovatelná, ale ani v oblasti pěstování nejžádanější rostliny - mucholapky podivné nezůstáváme pozadu. Máme velmi širokou sbírku uznaných kultivarů, které využíváme k dalšímu křížení a prošlechťování. Námi dodávané rostliny jsou tedy kvalitní jak po stránce zdravotní, tak i genetické.

Pohledy na naší kulturu mucholapky podivné (Dionaea muscipula)

               
Mateřské rostliny
       
Mateřské rostliny

       
Rostliny připravené k prodeji
               
Mateřské rostliny
       
Roční semenáče
       
Mateřské rostliny

       Zájem o naše rostliny ukazující následující statistiky.

       Uvažujete o výstavě masožravých rostlin jako zajímavé akci ve Vaší škole nebo jiném kulturním či vzdělávacím zařízení? Pořádáme též výstavy. Uspořádali jsme již přibližně 30 výstav v Chomutově, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem. V posledních letech také ralizujeme expozici a prodej masožravých rostliv v rámci mezinárodního veletrhu Orchidea Bohemica v pražských Letňanech. Účastnili jsme se též výstav a prodejních burz v Praze. Disponujeme barevnými informačními tabulemi, letáky a vším co k reprezentativním výstavám patří. Na námi pořádaných akcích zajišťujeme též pěstitelskou poradnu. Na našich výstavách je k vidění celkový průřez říší masožravých rostlin. Podle velikosti výstavní síně vystavujeme 50-100 druhů rostlin. Máte-li zájem o uspořádání výstavy masožravých rostlin, pak naše podmínky nejsou náročné. Výstavní síň by měla být světlá, nebo dobře osvětlená o minimální ploše 20m2. Dopravu do 100km od Brna jsme si schopni zařídit sami. Uspořádání výstavy ve větší vzdálenosti je možné uvažovat pouze v případě, že se na dopravních nákladech bude podílet hostitel. Za uspořádání výstavy nežádáme finanční odměnu, pouze možnost prodeje našich rostlin. Všechny naše výstavy jsou tedy prodejní.

        Pro sběratele masožravých rostlin a začínající zájemce průběžně připravujeme aktuální nabídku přibližně 100 druhů, poddruhů a kříženců masožravých rostlin. Nabídka včetně maloobchodních ceníků a podmínek prodeje je k dispozici ve zvláštní sekci tohoto webu. Průběžně připravujeme i široký informační servis k námi prodávaným rostlinám. Popisné informace včetně fotografií jsou k dispozici v části "Informace a fotografie". Návody na pěstování a další instrukce jsou postupně zpracovávány a příslušná sekce rozšiřována. Přístup ke všem těmto informacím je možný i z hlavní stránky.

       V případě, že se na nás obrátí kdokoliv se zájmem o naše rostliny, je možné dohodnout se v období květen až září na návštěvě našich skleníků. Pokud budeme mít rostliny Vašeho zájmu, vynasnažíme se Vám vyhovět.
O úroveň výš...         Na hlavní stránku...

Back to general level...         Main page...